logo

Veel mensen zingen graag. Andere mensen zingen misschien wel, maar durven niet écht of voelen altijd spanning. En voor weer anderen is zingen ronduit een probleemgebied. Dat is niet zo gek.
Je stem is de directe weg naar jouw eigenheid. Wat je zingend tegenkomt hangt dan ook nauw samen met je leven van dit moment. 

Ons zingen wordt beïnvloed door talloze opvattingen en overtuigingen. Het is een kunst geworden die de ene mens wél en de ander niet beheerst. Onder invloed van leraren, opvoeders en televisieprogramma’s waarin je kunt winnen of verliezen, komt ons zingen steeds meer onder druk te staan. De druk van de vergelijking met de ander. De druk van onze eigen én andermans oordelen en overtuigingen. Dat alles maakt dat we onze stem, en daarmee onszelf, steeds kleiner maken. Lekker en vrij zingen lijkt een onbereikbaar ideaal.

Kostbaar

Stembevrijding: het woord zegt het al. Jouw vrije stem is bereikbaar. Hij is in al zijn volheid in jou aanwezig. Misschien is er wat werk nodig om hem te bevrijden uit de benauwde jas eromheen.

In stembevrijding ontdek je jouw eigen, natuurlijke geluid. Je onderzoekt je schroom, je schaamte, je angsten en overtuigingen. Je gaat voelen waar jouw stem zit. Je laat jouw lied steeds meer toe, tot het door je lichaam trilt en je ziel tot expressie komt. Oordelen over wel of niet goed, zuiver of vals vallen weg, want wat we horen is wie jij in wezen bent. En dat is zonder uitzondering kostbaar!

Naast mijn eigen praktijk werk ik voor het Centrum voor Stembevrijding

© De Stem van je Leven